Phần mềm Hệ sinh thái đất nông nghiệp – làng nghề cấp xã

500.000.000